Świetlica szkolna

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Świetlica szkolna - strona główna

Kończy się rok szkolny

Kończy  się kolejny rok szkolny i rozpoczyna się czas zasłużonego wypoczynku po całorocznej nauce.

Każdemu z Was życzymy wielu pięknych dni, spotkania samych dobrych ludzi. Niech to będzie czas na oddawanie się pasjom i rozwijaniu zainteresowań.

Nie zapominajcie też o waszym bezpieczeństwie podczas  zabaw, wędrówek po górach, czy przebywania nad jeziorami czy morzem, abyście mogli po wakacjach wrócić wypoczęci, cali i zdrowi.

Życzymy Wam, żeby te wakacje były najlepsze ze wszystkich dotychczasowych, aby był to okres wypoczynku wolnego od trosk i czas nabierania sił przed podjęciem wyzwań związanych z kolejnym rokiem szkolnym!

Jak spędzić bezpiecznie wakacje?

Oto kilka ważnych uwag:

1. Zachowaj ostrożność nad wodą:

- Kąp się tylko w miejscach oznakowanych.

- Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska.

- Zawsze stosuj się do poleceń ratownika.

2. Podczas zażywania kąpieli słonecznej:

- Zakładaj czapkę, okulary.

- Stosuj odpowiednie kremy lub olejki zawierające filtry UV.  Chronią one skórę i zabezpieczają nasze ciało przed szkodliwymi  promieniami słonecznymi, które mogą spowodować raka skóry.

- Unikaj słońca między godz. 10.00 a 14.00, w tym czasie jest jego największe działanie.

3. Wybierając się do lasu:

- Ubierz się odpowiednio, tak aby zakryć jak najwięcej części ciała.Zakładaj całe wysokie obuwie, najlepiej skórzane.

- Nie zbieraj i nie spożywaj grzybów i owoców których nie znasz. Należy zbierać tylko dobrze znane gatunki grzybów, pamiętając,  że wiele grzybów trujących jest bardzo podobnych do jadalnych  i tylko dobra znajomość cech charakterystycznych dla danego gatunku pozwala uniknąć tragicznej pomyłki! Nie zbieraj grzybów małych, ukrytych w ściółce. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości po spożyciu grzybów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

- Uważaj na ukąszenia żmii. Patrz pod nogi, nie dotykaj, nie zaczepiaj żmii, pozwól jej uciec. Zawsze uprzednio obejrzyj miejsce gdzie siadasz, gdzie opierasz się rękami.

- Po przybyciu do domu obejrzyj dokładnie swoje ciało i włosy.

Jeśli zauważysz kleszcza, należy go usunąć pesetą. Nie wolno smarować go tłuszczem, gdyż dusi się i wydala do krwi żywiciela krętki Borella.

4. Pamiętaj dbanie o higienę osobistą oraz o czystość w przygotowywaniu posiłków może zapobiec wielu chorobom (czerwonce, salmonellozie).

Dlatego:

- Myj ręce wychodząc z ubikacji i przed przygotowywaniem posiłków.

- Unikaj używania mydła i ręcznika wspólnie z innymi osobami.

- Utrzymuj w nienagannej czystości ubikacje, pomieszczenia kuchenne, miejsca związane z produkcją żywności.

- Starannie myj owoce i warzywa przed spożyciem.

- Właściwie przechowuj żywność

- Dbaj o prawidłowe odkażanie i likwidowanie odpadów oraz nieczystości ludzkich i zwierzęcych.

- Tęp owady - głównie muchy - przenoszące bakterie czerwonki.

- Myj jajka przed rozbiciem skorupki - zapobiegniesz w ten sposób salmonellozie.

- Unikaj jedzenia lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców.

- Zapobiegaj rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu.

- Jeśli zauważysz niepokojące objawy po spożyciu jakiegoś produktu natychmiast zgłoś się do lekarza.

5. Uważaj na kontakty ze zwierzętami :

- Regularnie szczep swoje domowe zwierzęta (kota, psa) przeciwko wściekliźnie.

- Nie karm obcych zwierząt. Nie zbliżaj się do nich.

- Każde pokąsanie traktuj poważnie, zgłoś się do lekarza.

- Nie wypuszczaj swoich zwierząt bez dozoru.

6. Letni wypoczynek to czas przygód i nowych znajomości.

Częste zabawy, sięganie po alkohol, narkotyki, a co za tym idzie- seks bez zabezpieczenia.

Poprzez kontakty seksualne można zarazić się chorobami przenoszonymi droga płciową, może też dojść do zakażenia się wirusem HIV i HPV, jak również istnieje ryzyko zajścia w ciążę.

- Powiedz nie, gdy ktoś proponuje Ci narkotyk.

- Powiedz nie na szybki seks bez zabezpieczenia.

- Powiedz nie w sytuacji, kiedy wiesz, że ryzykujesz.

Bo wakacje wyczekane, czy deszczowe, czy słoneczne mogą być też niebezpieczne!

 

Uwaga!

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 25 czerwca 2021 ( piątek) nie ma dowozów.

 

Regulamin dowozu

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 organizuje dowozy do szkoły uczniów zamieszkałych w odległości od szkoły powyżej 4 km (klasy 4-8)  i powyżej 3 km ( klasy 0-3) oraz  dba o bezpieczny przewóz uczniów do szkoły i z powrotem oraz  zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę podczas dowozu i odwozu.

2. Opiekunowie podczas każdego kursu sprawdzają obecność uczniów dojeżdżających busem.

3. Rodzice (opiekunowie) uczniów dojeżdżających są informowani o rozkładzie jazdy busa jak i o zmianach w tym rozkładzie pisemnie lub telefonicznie oraz za pomocą strony internetowej Świetlicy i szkoły.

4. Rodzice mają obowiązek każdorazowo zgłosić na piśmie lub telefonicznie do Świetlicy lub na „woźnówkę” fakt, że ich dziecko w danym dniu nie będzie korzystało z dowozu lub odwozu.

5. Uczniowie wsiadają do busa wyłącznie w  miejscach wyznaczonych rozkładem jazdy, uzgodnionym pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Przewoźnikiem, tj. :

„Za Górą”

i  „W Potoku” .

Odwóz odbywa się na tych samych zasadach.

Uczniowie wysiadają wyłącznie na przystankach:

„Pod  Stodołą -  na ul Górskiej”,

„W Potoku”

oraz „Za Górą”.

Organizacja dowozów:

rano - 7.30 - sprzed szkoły.

Z tego dowozu korzystają wyłącznie uczniowie, którzy są uprawnieni do dowozów.

Po lekcjach: 13.45  i 14.30  sprzed szkoły – mogą z nich korzystać również uczniowie, którym dowóz nie przysługuje, ale są wolne miejsca w busie.

W pierwszym i ostatnim dniu roku szkolnego dowozy i odwozy nie są organizowane.

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze  do przystanku i podczas powrotu z przystanku do domu.

7. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonych przystankach.

8. Bus czeka na spóźnionych uczniów max 3 minuty, po czym udaje się w trasę.

9. Rodzice zapewniają opiekę i finansują dowóz do szkoły na zajęcia spóźnionego na przystanek szkolny ucznia.

10. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, Dyrektor Szkoły może odwołać kurs.

11. W okresie zimowym, gdy są  niesprzyjające warunki  pogodowe i utrudnienia uniemożliwiające wyjazd busa na Nowy Swiat ( Za Górą i Do Potoka), uczniowie powinni oczekiwać na busa na ul. Górskiej („Pod Stodołą”), skąd zostaną dowiezieni do szkoły. To samo dotyczy odwozu ze szkoły. Jeśli nie ma możliwości, aby bus dojechał „Za Górę” czy „Do Potoka”,  uczniowie zostaną dowiezieni tylko na ul. Górską, skąd powinni iść do domu pieszo.

12. Brak możliwości  dowiezienia busem do szkoły nie może być powodem nieobecności uczniów na zajęciach w szkole.

13.   Podczas jazdy uczniowie mają mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz mają zachować  spokój i dyscyplinę, wypełniając wszystkie polecenia opiekuna dowozu.

14. Z niniejszym  Regulaminem uczniowie i rodzice (opiekunowie) są  zapoznawani  na początku każdego  roku szkolnego . Jest on też opublikowany na stronie internetowej świetlicy i szkoły
w Zakładce - Świetlica – Regulaminy.

15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a) podczas trwania dowozów  - opiekunowie, b) w innym czasie – Dyrektor Szkoły.

Obowiązki uczniów

 

1. W busie uczniowie zobowiązani są stosować zasady kultury osobistej, a w szczególności:  nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić.

 

2. Obowiązkiem ucznia po przyjeździe jest udanie się bezpośrednio do szkoły. Jeśli zgodnie z planem lekcji zajęcia zaczynają się później, uczeń jest zobowiązany czas oczekiwania na lekcje spędzić w świetlicy lub w bibliotece szkolnej. Dotyczy to także czasu oczekiwania na środek transportu po lekcjach.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy nie stosują się do powyższego ustalenia i czas oczekiwania na zajęcia lub środek transportu spędzają samowolnie poza szkołą.

3. Za uszkodzenia wyposażenia w busie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

 

4. Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym w statucie Szkoły Podstawowej nr 1 zasadami dotyczącym kryteriów oceny  zachowania uczniów.

 

REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 organizuje dowozy do szkoły uczniów zamieszkałych w odległości od szkoły powyżej 4 km (klasy 4-8) i powyżej 3 km ( klasy 0-3) oraz dba o bezpieczny przewóz uczniów do szkoły i z powrotem oraz zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę podczas dowozu i odwozu.

2. Opiekunowie podczas każdego kursu sprawdzają obecność uczniów dojeżdżających busem.

3. Rodzice (opiekunowie) uczniów dojeżdżających są informowani o rozkładzie jazdy busa jak i o zmianach w tym rozkładzie pisemnie lub telefonicznie oraz za pomocą strony internetowej Świetlicy i szkoły.

4. Rodzice mają obowiązek każdorazowo zgłosić na piśmie lub telefonicznie do Świetlicy lub na „woźnówkę” fakt, że ich dziecko w danym dniu nie będzie korzystało z dowozu lub odwozu.

5. Uczniowie wsiadają do busa wyłącznie w miejscach wyznaczonych rozkładem jazdy, uzgodnionym pomiędzy Dyrektorem Szkoły a Przewoźnikiem, tj. :

„Za Górą”

i „W Potoku” .

Odwóz odbywa się na tych samych zasadach.

Uczniowie wysiadają wyłącznie na przystankach:

„Pod Stodołą - na ul Górskiej”,

„W Potoku”

oraz „Za Górą”.

Organizacja dowozów:

rano - 7.30 - sprzed szkoły.

Z tego dowozu korzystają wyłącznie uczniowie, którzy są uprawnieni do dowozów.

Po lekcjach: 13.45 i 14.30 sprzed szkoły – mogą z nich korzystać również uczniowie, którym dowóz nie przysługuje, ale są wolne miejsca w busie.

 

W pierwszym i ostatnim dniu roku szkolnego dowozy i odwozy nie są organizowane.

6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do przystanku i podczas powrotu z przystanku do domu.

7. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek punktualnie stawiać się na wyznaczonych przystankach.

8. Bus czeka na spóźnionych uczniów max 3 minuty, po czym udaje się w trasę.

9. Rodzice zapewniają opiekę i finansują dowóz do szkoły na zajęcia spóźnionego na przystanek szkolny ucznia.

10.W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, Dyrektor Szkoły może odwołać kurs.

11.W okresie zimowym, gdy są niesprzyjające warunki pogodowe i utrudnienia uniemożliwiające wyjazd busa na Nowy Swiat ( Za Górą i Do Potoka), uczniowie powinni oczekiwać na busa na ul. Górskiej („Pod Stodołą”), skąd zostaną dowiezieni do szkoły. To samo dotyczy odwozu ze szkoły. Jeśli nie ma możliwości, aby bus dojechał „Za Górę” czy „Do Potoka”, uczniowie zostaną dowiezieni tylko na ul. Górską, skąd powinni iść do domu pieszo.

12.Brak możliwości dowiezienia busem do szkoły nie może być powodem nieobecności uczniów na zajęciach w szkole.

13. Podczas jazdy uczniowie mają mieć zapięte pasy bezpieczeństwa oraz mają zachować spokój i dyscyplinę, wypełniając wszystkie polecenia opiekuna dowozu.

14. Z niniejszym Regulaminem uczniowie i rodzice (opiekunowie) są zapoznawani na początku każdego roku szkolnego . Jest on też opublikowany na stronie internetowej świetlicy i szkoły
w Zakładce - Świetlica – Regulaminy.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: a) podczas trwania dowozów  - opiekunowie, b) w innym czasie – Dyrektor Szkoły.

Obowiązki uczniów

 

1. W busie uczniowie zobowiązani są stosować zasady kultury osobistej, a w szczególności: nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, śmiecić.

 

2. Obowiązkiem ucznia po przyjeździe jest udanie się bezpośrednio do szkoły. Jeśli zgodnie z planem lekcji zajęcia zaczynają się później, uczeń jest zobowiązany czas oczekiwania na lekcje spędzić w świetlicy lub w bibliotece szkolnej. Dotyczy to także czasu oczekiwania na środek transportu po lekcjach.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy nie stosują się do powyższego ustalenia i czas oczekiwania na zajęcia lub środek transportu spędzają samowolnie poza szkołą.

3. Za uszkodzenia wyposażenia w busie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

 

4. Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym w statucie Szkoły Podstawowej nr 1 zasadami dotyczącym kryteriów oceny zachowania uczniów.

Poprawiony: niedziela, 29 sierpnia 2021 17:52
 

Regulamin świetlicy

 

Regulamin

Zasady obowiązujące w naszej świetlicy

Świetlica zapewnia opiekę wychowawczo – dydaktyczną uczniom w dniach zajęć lekcyjnych  w godzinach od 700 – 845 i od 1115 – 1600

W świetlicy mogą przebywać uczniowie:

- Zgłoszeni przez rodziców ( prawnych opiekunów) do stałego przebywania w świetlicy

- Oczekujący na lekcje i po lekcjach

- Nie uczęszczający na lekcje religii, wychowania fizycznego i inne zajęcia

- Oczekujący na zajęcia kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oraz zajęć     wychowawczych

- Uczniowie wyznaczeni przez wychowawców i nauczycieli do pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz pomocy w nauce uczniom słabszym

- Uczniowie dowożeni do szkoły oraz dojeżdżający do szkoły miejskimi środkami komunikacji

- Uczniowie oczekujący na obiad

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku, gdzie można mile i ciekawie spędzić  czas  oczekiwania na zajęcia i po nich

W świetlicy stosujemy na co dzień słowa: "DZIEŃ DOBRY", "DO WIDZENIA", "PRZEPRASZAM", "PROSZĘ", "DZIĘKUJĘ"

I zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym, szanujemy się nawzajem

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

Lubimy porządek i czystość, dbamy o estetyczny wygląd pomieszczenia, śmieci wyrzucamy do kosza, szanujemy sprzęt
i wyposażenie świetlicy.

Informujemy nauczyciela o wyjściu ze świetlicy i szkoły, opuszczamy świetlicę tylko za jego zgodą.

Chętnie bierzemy udział w zajęciach, oszczędnie gospodarujemy materiałami na nich.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy, nie bierzemy niczego bez pozwolenia nauczyciela.


Jesteśmy kulturalni, dbamy o piękny język  polski.

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu. Każdy ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem.


Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. W przypadku samodzielnego powrotu do domu przynosimy oświadczenie od rodzica (opiekuna prawnego) o treści:

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………
może wychodzić samo o godz...................................................
i biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w czasie powrotu do domu

......................................................................

podpis rodzica lub opiekuna

Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

Musimy przestrzegać zasad obowiązujących świetlicy aby wszyscy, którzy z niej korzystają czuli się bezpiecznie i dobrze.

 

 

Aneks do Regulaminu Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1

im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

w związku z pandemią COVID - 19.

 1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie z klas 0 - III oraz uczniowie korzystający z dowozów do szkoły. Świetlica czynna od 700 do 845 i od 1115 – 1600.
 2. Z powodu ograniczonej liczb miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci rodziców (opiekunów) pracujących, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, dzieci rodziców (opiekunów) będących w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Zapisy do świetlicy odbywają  się na wniosek rodziców/opiekunów dziecka  poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej do świetlicy. Karty zgłoszeń można otrzymać w świetlicy lub wydrukować ze strony internetowej szkoły lub świetlicy www.swietlica.edl.pl
 4. Podczas zajęć świetlicowych będzie przestrzegany rygor sanitarny. Do dyspozycji dzieci oraz nauczyciela będzie płyn odkażający przy wejściu do świetlicy.
 5. Dzieci po skorzystaniu z toalety muszą umyć dokładnie ręce, a po powrocie do świetlicy zdezynfekować je.
 6. Dzieci będą wpuszczane do świetlicy pojedynczo, przy wejściu będą dezynfekować ręce, a następnie zajmą wyznaczone przez nauczyciela miejsce.
 7. W miarę możliwości dzieci będą zajmowały te same miejsca w ciągu danego dnia zajęć świetlicowych.
 8. Do dyspozycji dzieci będą jedynie przedmioty, które można dokładnie zdezynfekować.
 9. Pomieszczenie świetlicy będzie systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po zakończeniu  zajęć.

10.  Dzieci mają używać tylko własnych przyborów, nie mogą dzielić się między sobą ani przedmiotami ani posiłkami. W związku z tym dziecko należy wyposażyć w podpisaną teczkę, w której będzie blok rysunkowy lub kartki papieru ksero formatu A4, kartki kolorowe, kolorowanki, krzyżówki dla dzieci itp. zgodnie z zainteresowaniami dziecka. Materiały te należy na bieżąco uzupełniać.

11.  Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych większość zajęć świetlicowych odbywać się będzie na boisku szkolnym.

12.  Dziecko w razie pogorszenia samopoczucia, wystąpienia objawów chorobowych typu kaszel, stan podgorączkowy, będzie odprowadzane do higienistki szkolnej, a rodzice zostaną powiadomieni.

13.  Odbiór dziecka ze świetlicy będzie możliwy tylko w Strefie Rodzica. Rodzic powiadamia telefonicznie nauczyciela w świetlicy, a ten wypuszcza dziecko ze świetlicy przez korytarz szkolny i rodzic idzie z nim do szatni.
Telefon do świetlicy 33 874 22 18 w.23.

14.  Aneks obowiązuje od 1 września 2021  roku aż do odwołania.

Poprawiony: czwartek, 02 września 2021 16:09
 

Głosujmy na nasza lokalizację

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Podwórko Nivea 2021”, w którym można zdobyć nagrodę  w postaci placu zabaw o wartości 250 000 złotych.

W okresie od 24 maja do 15 lipca odbywa się głosowanie internautów za pośrednictwem strony internetowej www.podwórko.nivea.pl na wskazane lokalizacje, celem wyłonienia 15 zwycięzców.

Zachęcamy, aby głosować na naszą lokalizację.

https://podworko.nivea.pl/zasady-glosowania
Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2021 12:49
 


Strona 2 z 55

Licznik odwiedzin


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj35

Stronę przegląda teraz: 4 gości 
Twoje IP: 3.236.16.13
 , 

Reklama