Świetlica szkolna

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Świetlica szkolna - strona główna

Uwaga!

Bardzo prosimy rodziców uczniów korzystających ze Świetlicy szkolnej, aby zgodnie z aneksem do Regulaminu Świetlicynie przychodzić po dzieci bezpośrednio do świetlicy, tylko dzwonić po nie i oczekiwać w Strefie Rodzica.

Przypominamy tel. do świetlicy :

33 874 2218 wewn. 23.

 

Ważne informacje


WAŻNE INFORMACJE!

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 700 do 845 i  od 1115 do 1600.

nr tel. do świetlicy 33 874 22 18 wewn. 23.

Strona internetowa świetlicy – www.swietlica.edl.pl

 1. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u nauczyciela po wejściu do świetlicy celem zaznaczenia jego obecności w dzienniku zajęć świetlicy.
 4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u nauczyciela świetlicy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do świetlicy wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, zabawek, klocków LEGO itd.
 8. Dzieci z klas 0-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione.. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
 9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 10. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje o nich w formie pisemnej z datą i podpisem (na kartce lub w dzienniczku dziecka). należy przekazać nauczycielowi świetlicy. Można również zgłosić ten fakt telefonicznie na numer 33 874 2218 w. 23.
 11. Dziecko należy wyposażyć w blok rysunkowy lub kartki papieru ksero formatu A4.. Materiały te należy na bieżąco uzupełniać.
 12. Nauczyciele świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 13. Zasady obowiązujące w świetlicy dostępne są w świetlicy i na stronie internetowej świetlicy www.swietlica.edl.pl w zakładce Regulaminy.
 14. Wszystkie informacje dotyczące działalności świetlicy oraz aktualne wydarzenia i ogłoszenia zawarte są na stronie www.swietlica.edl.pl

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

Godziny pracy świetlicy

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica czynna

od 700 do 845 i od 1115 do 1600.


Poprawiony: niedziela, 29 sierpnia 2021 18:37
 

Dowozy w roku szkolnym 2021/2022

Dowozy w roku szkolnym 2021/22 odbywają się w następujących godzinach:

Rano: 730

Po lekcjach: 1345 1440.

Z Regulaminem dowozów można zapoznać się tutaj!

 


 

Dowozy w roku szkolnym 2020/21 odbywają się w następujących godzinach:

Rano: 730

Po lekcjach: 1345, 1440.

Poprawiony: niedziela, 29 sierpnia 2021 18:11
 

Aneks do regulaminu

Aneks do Regulaminu Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1

im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

w związku z pandemią COVID - 19.

 1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie z klas 0 - III oraz uczniowie korzystający z dowozów do szkoły. Świetlica czynna od 700 do 845 i od 1115 – 1600.
 2. Z powodu ograniczonej liczb miejsc pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci rodziców (opiekunów) pracujących, dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, dzieci rodziców (opiekunów) będących w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Zapisy do świetlicy odbywają  się na wniosek rodziców/opiekunów dziecka  poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia i przekazanie jej do świetlicy. Karty zgłoszeń można otrzymać w świetlicy lub wydrukować ze strony internetowej szkoły lub świetlicy www.swietlica.edl.pl
 4. Podczas zajęć świetlicowych będzie przestrzegany rygor sanitarny. Do dyspozycji dzieci oraz nauczyciela będzie płyn odkażający przy wejściu do świetlicy.
 5. Dzieci po skorzystaniu z toalety muszą umyć dokładnie ręce, a po powrocie do świetlicy zdezynfekować je.
 6. Dzieci będą wpuszczane do świetlicy pojedynczo, przy wejściu będą dezynfekować ręce, a następnie zajmą wyznaczone przez nauczyciela miejsce.
 7. W miarę możliwości dzieci będą zajmowały te same miejsca w ciągu danego dnia zajęć świetlicowych.
 8. Do dyspozycji dzieci będą jedynie przedmioty, które można dokładnie zdezynfekować.
 9. Pomieszczenie świetlicy będzie systematycznie wietrzone oraz dezynfekowane po zakończeniu  zajęć.
 10. Dzieci mają używać tylko własnych przyborów, nie mogą dzielić się między sobą ani przedmiotami ani posiłkami. W związku z tym dziecko należy wyposażyć w podpisaną teczkę, w której będzie blok rysunkowy lub kartki papieru ksero formatu A4, kartki kolorowe, kolorowanki, krzyżówki dla dzieci itp. zgodnie z zainteresowaniami dziecka. Materiały te należy na bieżąco uzupełniać.
 11. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych większość zajęć świetlicowych odbywać się będzie na boisku szkolnym.
 12. Dziecko w razie pogorszenia samopoczucia, wystąpienia objawów chorobowych typu kaszel, stan podgorączkowy, będzie odprowadzane do higienistki szkolnej, a rodzice zostaną powiadomieni.
 13. Odbiór dziecka ze świetlicy będzie możliwy tylko w Strefie Rodzica. Rodzic powiadamia telefonicznie nauczyciela w świetlicy, a ten wypuszcza dziecko ze świetlicy przez korytarz szkolny i rodzic idzie z nim do szatni.
  Telefon do świetlicy 33 874 22 18 w.23.
 14. Aneks obowiązuje od 1 września 2021  roku aż do odwołania.

 

 

Regulamin  Naszej Świetlicy

Świetlica zapewnia opiekę wychowawczo – dydaktyczną uczniom
w godzinach od 700 do  845 i od 1115 do 1530.

W świetlicy mogą przebywać uczniowie:

 • Zgłoszeni przez rodziców ( prawnych opiekunów) do stałego przebywania w świetlicy
 • Oczekujący na lekcje i po lekcjach
 • Nie uczęszczający na lekcje religii, wychowania fizycznego i inne zajęcia
 • Oczekujący na zajęcia kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych oraz zajęć wychowawczych
 • Uczniowie dowożeni do szkoły
 • Uczniowie oczekujący na obiad

Świetlica jest miejscem pracy i odpoczynku, gdzie można mile i ciekawie spędzić  czas  oczekiwania na zajęcia i po nich

W świetlicy stosujemy na co dzień słowa: "DZIEŃ DOBRY", "DO WIDZENIA", "PRZEPRASZAM", "PROSZĘ", "DZIĘKUJĘ".

I zachowujemy się tak, aby nie przeszkadzać innym, szanujemy się nawzajem

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

Lubimy porządek i czystość, dbamy o estetyczny wygląd pomieszczenia, śmieci wyrzucamy do kosza, szanujemy sprzęt
i wyposażenie świetlicy

Informujemy nauczyciela o wyjściu ze świetlicy i szkoły, opuszczamy świetlicę tylko za jego zgodą

Chętnie bierzemy udział w zajęciach, oszczędnie gospodarujemy materiałami na nich

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy, nie bierzemy niczego bez pozwolenia nauczyciela

 

Jesteśmy kulturalni, dbamy o piękny język  polski

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu. Każdy ma obowiązek zaznajomić się z regulaminem

 

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. W przypadku samodzielnego powrotu do domu przynosimy oświadczenie od rodzica (opiekuna prawnego) o treści:

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………może wychodzić samo o godz. ......................
i biorę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w czasie powrotu do domu.

.....................................................................

podpis rodzica lub opiekuna

Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszyscy, którzy z niej korzystają czuli się bezpiecznie i dobrze.

Poprawiony: czwartek, 02 września 2021 16:07
 


Strona 1 z 55

Licznik odwiedzin


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj56

Stronę przegląda teraz: 1 gość 
Twoje IP: 54.173.214.227
 , 

Reklama